Άρθρο 1

Σήμανση Διαδρομών

Διάβασε

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Διάβασε

Άρθρο 3

Διαδικασία Εγγραφής

Διάβασε

Άρθρο 4

Ακύρωση Συμμετοχής

Διάβασε

Άρθρο 5

Ταυτοποίηση

Διάβασε

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις Διοργάνωσης

Διάβασε

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Αθλητών

Διάβασε

Άρθρο 8

Υπεύθυνη Δήλωση

Διάβασε

Άρθρο 9

Υποχρεωτικός Εξοπλισμός

Διάβασε

Άρθρο 10

Σακίδιο Αλλαγής

Διάβασε

Άρθρο 11

ΒΙΒ – Barcode

Διάβασε

Άρθρο 12

Τεχνική Ενημέρωση

Διάβασε

Άρθρο 13

Ιατρική Υποστήριξη

Διάβασε

Άρθρο 14

Ασφάλεια

Διάβασε

Άρθρο 15

Μετακίνηση Αθλητών

Διάβασε

Άρθρο 16

Μετακίνηση Συνοδών

Διάβασε

Άρθρο 17

Σταθμοί Τροφοδοσίας

Διάβασε

Άρθρο 18

Χρονικά Όρια

Διάβασε

Άρθρο 19

Ποινές

Διάβασε

Άρθρο 20

Ενστάσεις

Διάβασε

Άρθρο 21

Κατηγορίες Αθλητών

Διάβασε

Άρθρο 22

Έπαθλα

Διάβασε

Άρθρο 23

Τροποποίηση Αγώνα

Διάβασε

Άρθρο 24

Αποποίηση Ευθύνης

Διάβασε