Κανονισμοί 2021

1
min read
A- A+
read
frozenpeaks

FROZEN PEAKS – ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

Οι αγώνες της διοργάνωσης είναι:

 • PANORAMA - ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 263.129 χλμ D+ 12.202 μ
 • HIGHLAND - ΥΨΙΠΕΔΟ: 103.239 χλμ D+ 6.429 μ
 • HEROES - ΗΡΩΕΣ: 46.710 χλμ D+ 1992 μ
 • LISSE - ΛΙΣΣΕ: 15 χλμ D+ 223 μ D- 256 μ

 

1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Κατά μήκος των διαδρομών, όλων των αγώνων, θα υπάρχει επαρκής και διακριτή σηματοδότηση, που συνίσταται από:

 • Αντανακλαστικά σημαιάκια χαρακτηριστικά της διοργάνωσης
 • Φωσφορίζουσα βαφή σε σταθερά σημεία (βράχους, πέτρες)
 • Ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης
 • Απαγόρευση διέλευσης
 • Σήματα κατεύθυνσης, αριστερά – δεξιά
 • Στους Σταθμούς Τροφοδοσίας ενημερωτικές πληροφορίες για τη χιλιομετρική απόσταση, την υψομετρική διαφορά και τη θέση του συγκεκριμένου Σταθμού.
 • Επίσης το στίγμα της διαδρομής του κάθε αγώνα θα είναι διαθέσιμο σε μορφή gpx για όσους χρησιμοποιούν συσκευές gps ή έξυπνα ρολόγια.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

2.a. Για τον αγώνα PANORAMA - ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Οι συμμετέχοντες:

 1. Να έχουν γεννηθεί πριν το 2001
 2. να  έχουν τερματίσει έναν αγώνα βουνού άνω των 100 χιλιομέτρων κατά τα έτη 2018 – 2021 ή έναν αγώνα υπεραπόστασης επί ασφάλτου άνω των 200 χιλιομέτρων το 2018 - 2021.
 3. να μπορούν να διαχειριστούν  τις δυσκολίες  ενός  τέτοιου αγώνα  και να έχουν εμπειρία από αγώνες βουνού.
 4. να συμπληρώσουν ένα σύντομο βιογραφικό με τους κυριότερους αγώνες που έχει τερματίσει ο αθλητής κατά τα έτη 2018 - 2021 καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του. 
 5. κατ’ εξαίρεση μπορεί να ζητήσει εγγραφή στον αγώνα, αθλητής που έχει τερματίσει κάποιο άλλο δύσκολο σύνθετο αγώνα, (π.χ iron man, triathlon)

Ανώτατο όριο συμμετοχών  100 αθλητές.
*  το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να αυξηθεί κατά 20% με απόφαση της Ο.Ε της Διοργάνωσης.

* Επίσης το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να διαμορφωθεί με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής της Γ.Γ.Α σύμφωνα με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας covid-19.


2.b. Για τον αγώνα HIGHLAND - ΥΨΙΠΕΔΟ

Οι συμμετέχοντες:

 1. Να έχουν γεννηθεί πριν το 2001
 2. να  έχουν τερματίσει έναν αγώνα βουνού άνω των 40 χιλιομέτρων από το 2018 - 2021
 3. να μπορούν να διαχειριστούν τις δυσκολίες  ενός  τέτοιου αγώνα  και να έχουν εμπειρία από αγώνες βουνού
 4. την συμπλήρωση ενός σύντομου βιογραφικού με τους κυριότερους αγώνες που έχει τερματίσει ο αθλητής κατά τα έτη 2018 - 2021 καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του.
 5. κατ’ εξαίρεση μπορεί να ζητήσει εγγραφή στον αγώνα, αθλητής που έχει τερματίσει κάποιο άλλο δύσκολο σύνθετο αγώνα, (π.χ iron man, triathlon)

Ανώτατο όριο συμμετοχών 100 αθλητές.
*  το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να αυξηθεί κατά 20% με απόφαση της Ο.Ε της Διοργάνωσης.

* Επίσης το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να διαμορφωθεί με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής της Γ.Γ.Α σύμφωνα με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας covid-19.


2.γ. Για τον αγώνα HEROES - ΗΡΩΕΣ

Οι συμμετέχοντες:

 1. Να έχουν γεννηθεί πριν το 2001
 2. την συμπλήρωση ενός σύντομου βιογραφικού με τους κυριότερους αγώνες που έχει τερματίσει ο αθλητής καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του. 

Ανώτατο όριο συμμετοχών 100 αθλητές.


*  το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να αυξηθεί κατά 20% με απόφαση της Ο.Ε της Διοργάνωσης.

* Επίσης το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να διαμορφωθεί με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής της Γ.Γ.Α σύμφωνα με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας covid-19.

2.δ. Για τον αγώνα LISSE - ΛΙΣΣΕ Trail

Οι συμμετέχοντες:

 1. Να έχουν γεννηθεί πριν το 2003


Ανώτατο όριο συμμετοχών 100 αθλητές.


Ανώτατο όριο συμμετοχών 100 αθλητές.
*  το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να αυξηθεί κατά 20% με απόφαση της Ο.Ε της Διοργάνωσης.

* Επίσης το ανώτατο όριο συμμετοχών μπορεί να διαμορφωθεί με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής της Γ.Γ.Α σύμφωνα με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας covid-19.


3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Η διαδικασία εγγραφών ξεκινά την 5η Απριλίου 2021 για όλους τους αγώνες της Διοργάνωσης, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο site της Διοργάνωσης www.frozenpeaks.gr

Οι αθλητές που είναι τακτοποιημένοι οικονομικά το 2020, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν για το 2021 την εγγραφή τους εκ νέου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι θέσεις που θα μείνουν κενές και μέχρι την 100η θέση, θα καλυφθούν από τις νέες εγγραφές, με σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

Όσοι από τους οικονομικά τακτοποιημένους το 2020 για κάθε αγώνα ης διοργάνωσης δεν λάβουν μέρος το 2021, θα λάβουν τα προβλεπόμενα από τη διοργάνωση δώρα και διατηρούν για την επόμενη διοργάνωση του 2022 θέση συμμετοχής με έκπτωση 20%.

Η οικονομική τακτοποίηση των νέων εγγραφών θα γίνει με νέα ανακοίνωση της διοργάνωσης!

 

Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής από τη Διοργάνωση, οι νέοι αιτούντες μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό για κάθε αγώνα σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τη Διοργάνωση.

Αγώνες      

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

PANORAMA

ΥΨΙΠΕΔΟ

HIGHLAND

ΗΡΩΕΣ

HEROES

ΛΙΣΣΕ

LISSE

150 € 90 € 50 € 10 €

Στην επιλογή των εγκεκριμένων θέσεων συμμετοχής προηγούνται όλοι οι περσινοί τερματίσαντες κατά αγώνα.


Η καταβολή ποσού, σε λογαριασμό της Διοργάνωσης, χωρίς ο αθλητής να έχει λάβει έγκριση εγγραφής δεν συνιστά οριστικοποίηση της εγγραφής και το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.


4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την Διοργάνωση 2021 δεν προβλέπεται επιστροφή του ποσού εγγραφής, σε περίπτωση που με δική του υπαιτιότητα, ο αθλητής, ακυρώσει την συμμετοχή του σε οποιοδήποτε αγώνα της Διοργάνωσης. Ο αθλητής θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα του φακέλου εγγραφής από τη Διοργάνωση, μετά τον αγώνα.

5.TAYTOΠΟΙΗΣΗ


Η ταυτοποίηση των αθλητών γίνεται στο χώρο της γραμματείας κατά αγώνα, στο Νευροκόπι, επιδεικνύοντας την αστυνομική ή υπηρεσιακή ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Παραλαμβάνει ο ίδιος, ή εξουσιοδοτημένο άτομο το φάκελο συμμετοχής, μέσα στον οποίο θα βρίσκονται ο αριθμός  καθώς και εκείνα από τα είδη που ορίζονται και παρέχονται από τη διοργάνωση. 
Η επίδοση των φακέλων, για κάθε αγώνα, θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η διοργάνωση.


6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Η διοργάνωση θα παρέχει  τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα,   πρώτες βοήθειες εφόσον χρειασθεί, ασφαλιστική κάλυψη, φυσιοθεραπεία-μασάζ, ενημερωτικό φυλλάδιο και μετάλλιο στους τερματίσαντες, δίπλωμα συμμετοχής, έπαθλα στους διακριθέντες, αναμνηστικά στους συμμετέχοντες. 
Η διοργάνωση παρέχει επίσης πληροφορίες για τα καταλύματα της περιοχής στα οποία μπορούν οι ίδιοι να κανονίσουν την διαμονής τους.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ


Οι αθλητές θα πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι για τους κανονισμούς του αγώνα που συμμετέχουν και τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν.


Δεσμεύονται να σεβαστούν την ηθική του αγωνίσματος, αγωνιζόμενοι σε καθεστώς ημιαυτονομίας,  να σέβονται το περιβάλλον αποφεύγοντας κάθε είδους ρύπανσή του, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη στους συναθλούμενους  τους, όποτε αυτό απαιτηθεί, να στηρίζονται αποκλειστικά στις δυνάμεις τους χωρίς να δέχονται εξωτερική υποστήριξη, εκτός από τα οριζόμενα σημεία από τη διοργάνωση, να φέρουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό που απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και να υπακούουν στις υποδείξεις των κριτών και ελεγκτών του αγώνα.

Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις των κριτών επισύρει ποινή αποκλεισμού.

Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες και την Επιτροπή Αγώνα. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
Επίσης οι αθλητές οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις δυσκολίες του αγώνα και να μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αυτόνομα.
Πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν τις κλιματολογικές συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του αγώνα (κρύο, μπόρες, ζέστη, ομίχλη) ,πόνους ή πεπτικά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την έντονη προσπάθειά, να διαχειριστούν ενδεχόμενες αϋπνίες αρκετών ημερών.

Αθλητής που θα δεχτεί ιατρική βοήθεια τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στους σταθμούς τροφοδοσίας σημαίνει ότι αποδέχεται τη γνώμη του γιατρού, σχετικά με τη συνέχιση ή τη διακοπή της προσπάθειας του.


Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης των συμμετεχόντων σε οριζόμενα από την ίδια σημεία της διαδρομής για λόγους επιβεβαίωσης διέλευσης των αθλητών από τα συγκεκριμένα σημεία.


Ακόμη για λόγους ισονομίας θα ελέγξει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό των αθλητών, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής κρίνει σκόπιμο.

Επίσης οι συμμετέχοντες με την υποβολή της αίτησης εγγραφής αποδέχονται τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση τους για το σκοπό παραγωγής ψηφιακού υλικού από τη διοργάνωση το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα δικαιωμάτων.

Επιπλέον οι αθλητές, εθελοντές, θεατές και οι παράγοντες της Διοργάνωσης οφείλουν να τηρούν το υποδειγμένο από την ΓΓΑ υγειονομικό πρωτόκολλο.

8. ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ


Κάθε αθλητής έχει πλήρη επίγνωση της πρόθεσης του να πάρει μέρος σε ένα ορεινό αθλητικό γεγονός καθώς και των καταπονήσεων που αναπόφευκτα θα υποβάλει τον οργανισμό του. Επίσης αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη να αγωνιστεί με σύνεση και υπευθυνότητα και να μη θέσει τον εαυτό του σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου. Κάθε αθλητής, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής, γνωρίζει ήδη με βάση πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις το αν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αντοχής μεγάλης διάρκειας και ακραίας σωματικής και ψυχικής καταπόνησης σε ορεινό περιβάλλον. Εφόσον γιατρός διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειας κάποιου αθλητή, αυτός υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του στον υπεύθυνο του Σταθμού Τροφοδοσίας ή του Σημείου Ελέγχου. 
Παράλληλα θα κατατίθεται από τον αθλητή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.


9.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


9.1 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ PANORAMA KAI HIGHLAND


Κάθε αθλητής, για λόγους ασφαλείας, είναι υποχρεωμένος να φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα  μαζί του σακίδιο με τα εξής υποχρεωτικά υλικά:

 1. ασκό/δοχείο υγρών τουλάχιστον δύο λίτρων
 2. αδιάβροχο μπουφάν
 3. παντελόνι ή κολάν κάτω από το γόνατο
 4. αλουμινοκουβέρτα
 5. ελαστικό επίδεσμο
 6. αιμοστατικό σπρέυ
 7. σφυρίχτρα ανάγκης
 8. δύο φακούς κεφαλής με τις εφεδρικές μπαταρίες
 9. ένα δεύτερο μπλουζάκι (φανελάκι)
 10. τροφή ισοδύναμη 1000 θερμίδων το ελάχιστο
 11. κινητό τηλέφωνο, με φορτισμένη μπαταρία. Ο αριθμός κλήσης σας θα πρέπει να  δηλωθεί κατά την εγγραφή στη διοργάνωση. Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης είναι 112. 
 12. Προσωπικό κυπελάκι τροφοδοσίας


9.2  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΗΡΩΕΣ - HEROES 

Κάθε αθλητής, για λόγους ασφαλείας, είναι υποχρεωμένος να φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα μαζί του:

 1. φακός κεφαλής


Επίσης η διοργάνωση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να απαιτήσει την ύπαρξη γαντιών, σκούφου, ή και αδιάβροχου παντελονιού.


Κατά την παραλαβή του φακέλου εγγραφής από την γραμματεία, η διοργάνωση θα ελέγξει αυστηρά τον παραπάνω απαραίτητο εξοπλισμό. Δεν θα επιδίδεται ο φάκελος εγγραφής στον αθλητή εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω υλικά.


Η διοργάνωση δύναται να ελέγξει τον εξοπλισμό αυτό σε οποιοδήποτε μη γνωστό εκ των προτέρων σημείο της διαδρομής. Απουσία έστω και μέρους του εξοπλισμού επισύρει τιμωρία του αθλητή με αποκλεισμό.

 

9.3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Προαιρετικά οι αθλητές μπορούν να φέρουν μαζί τους:

 • συσκευή GPS
 • πυξίδα
 • την έντυπη περιγραφή της διαδρομής
 • μπατόν πεζοπορίας (με άκρες καλυμμένες)
 • σκούφο
 • γάντια
 • αντιανεμική μπλούζα
 • δεύτερο ζευγάρι κάλτσες
 • ταλκ
 • υπνόσακο ανάγκης
 • Η χρήση κάμερας ή φωτογραφικής μηχανής επιτρέπεται.

 

10. ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ


10.α. Για τον αγώνα PANORAMA - ΠΑΝΟΡΑΜΑ

 

Στον Κεντρικό Σταθμό του Νευροκοπίου ο αθλητής μπορεί να αφήσει ένα σακίδιο αλλαγής, για την τοποθέτηση υλικών που ενδεχόμενα θα χρειαστεί για τη συνέχιση της προσπάθειας του.


10.β. Για τον αγώνα HIGHLAND – ΥΨΙΠΕΔΟ

 

Στο φάκελο εγγραφής θα υπάρχει ένας πλαστικός σάκος (drop bag) περιεκτικότητας 30 lt (drop bags) με τον αριθμό συμμετοχής του αθλητή, για την τοποθέτηση των υλικών που ενδεχόμενα θα χρειαστεί, για να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό  εξοπλισμό του στη διάρκεια της προσπάθειας του στο Σταθμό Ανεφοδιασμού των Πύργων. Η μεταφορά των σάκων, θα γίνει με ευθύνη της διοργάνωσης. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στους σάκους, αιχμηρών, εύθραυστων αντικειμένων ή μπατόν. Στον ίδιο σάκο θα μπορούν να επανατοποθετήσουν τα υλικά που θα αφήσουν οι αθλητές για να μεταφερθούν πίσω στο Νευροκόπι με ευθύνη πάλι της διοργάνωσης, σε συγκεκριμένο χώρο που θα οριστεί.


11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIB) – BAR CODΕ

Στο φάκελο εγγραφής θα υπάρχει ο αριθμός συμμετοχής, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αθλητή. Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα στο μπροστινό μέρος του σώματός ή σε άλλο σημείο που να διακρίνεται. Ο τρόπος στερέωσης του αριθμού στο ρουχισμό του αθλητή είναι της δικής του επιλογής και ευθύνης. Η διοργάνωση θα παρέχει στους αθλητές μέσα στερέωσής του.
Η κάλυψη του αριθμού του αθλητή επιτρέπεται σε περίπτωση κακοκαιρίας ή ψύχους, είναι όμως υποχρεωτική η επίδειξή του στα σημεία ελέγχου, προκειμένου να καταγράφεται η διέλευσή του.
Απώλεια του αριθμού αναφέρεται άμεσα στη Διοργάνωση, η οποία πρέπει να επιληφθεί του θέματος (αντικατάσταση του αριθμού ή φωτογραφία του αθλητή στο ΣΤΕΚ). Αν παρατηρηθεί δόλιος σκοπός απώλειας του Bip ο αθλητής ακυρώνεται.


12.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η τεχνική ενημέρωση των αθλητών θα πραγματοποιηθεί από τον τεχνικό διευθυντή, για κάθε αγώνα ξεχωριστά, σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης το οποίο θα ανακοινωθεί προσεχώς.  

13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Στους αθλητές παρέχεται δυνατότητα ιατρικής υποστήριξης με ευθύνη της διοργάνωσης σε ορισμένα σημεία του αγώνα. Το Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου θα παρέχει τις υπηρεσίες του εφόσον χρειαστεί.
Φαρμακευτική αγωγή θα δίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού και όχι από τις ομάδες διάσωσης ή τους εθελοντές.
Ασθενοφόρο θα βρίσκεται στη διάθεση της διοργάνωσης σε όλη τη διάρκειά της.
Επισημαίνεται ότι οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές της διοργάνωσης θα επιφορτιστούν με τη φροντίδα και περίθαλψη αθλητών που παρουσιάζουν τυχόν σοβαρό πρόβλημα, δεδομένου ότι οι αθλητές γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα και είναι σε θέση να διαχειριστούν μυϊκούς πόνους ή άλλους πόνους που προκαλούνται από την προσπάθειά τους.


14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα λειτουργούν ομάδες ασφάλειας (Σκούπες), οι οποίες ακολουθώντας το τέλος της κούρσας, θα προσφέρουν βοήθεια στους αθλητές που τυχόν εγκαταλείψουν μεταξύ των σταθμών.
Ειδικό προσωπικό ασφάλειας θα μετακινείται με οχήματα της διοργάνωσης στα τμήματα της διαδρομής που βρίσκονται σε αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, για να προσφέρουν βοήθεια σε αθλητές που χρήζουν τέτοιας ή προκειμένου να τους μεταφέρουν σε περίπτωση που εγκαταλείψουν τον αγώνα. Οι ομάδες ασφάλειας θα φέρουν την ενδυμασία της διοργάνωσης και τα οχήματα ασφάλειας θα φέρουν διακριτικά σήματα.
Θα υπάρχουν επίσης φωτεινοί φάροι και οδόσημα σε ορισμένα σημεία της διαδρομής καθώς και φωσφορίζουσες  λυχνίες.

14.1 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ

 

 • απαγορεύεται η προσπέραση
 • απαιτείται η χρήση του φακού κεφαλής
 • ιδιαίτερη προσοχή στα κλιμακοστάσια

15. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Αθλητές που θα εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους σε οποιοδήποτε σημείο, μεταφέρονται με μέριμνα της διοργάνωσης στο Νευροκόπι.
Η μετακίνηση των αθλητών από το Νευροκόπι στο Οχυρό (αγώνας ΛΙΣΣΕ), στο χώρο εκκίνησης, θα γίνει με μέσα της διοργάνωσης.

16. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ – ΘΕΑΤΩΝ

Τους αθλητές επιτρέπεται να υποστηρίζουν ομάδες υποστήριξης σε όλους τους σταθμούς τροφοδοσίας και σε χώρο που θα υποδοδειχθεί από τον αρχηγό του Σταθμού (ΣΤΕΚ).
Οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να προσφέρουν στους αθλητές τις υπηρεσίες τους χωρίς να παρεμποδίζουν το έργο των Σταθμών Ανεφοδιασμού.

Θεατές θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τη θέση των αθλητών επί της διαδρομής, στο χώρο της γραμματείας.

 

17. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Θα υπάρχουν  Σταθμοί Τροφοδοσίας και  Σημεία Ελέγχου που θα καθοριστούν προσεχώς μαζί με τα λοιπά τεχνικά στοιχεία στον τεχνικό πίνακα αγώνων. Στους Σταθμούς Τροφοδοσίας θα παρέχονται στους αθλητές τα προβλεπόμενα από τη διοργάνωση ενεργειακά και ενυδατικά εφόδια. 

 

18. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι χρόνοι των αθλητών θα καταγράφονται χειρόγραφα και επιπλέον ηλεκτρονικά,  σε κάθε Σταθμό Ανεφοδιασμού και Σημείου Ελέγχου καθώς και στον Τερματισμό. 
Επιπλέον υπάρχουν καθορισμένα σημεία και όρια χρονικού αποκλεισμού για κάθε αγώνα, όπως θα οριστούν στους αντίστοιχους τεχνικούς πίνακες, για λόγους προστασίας – ασφάλειας των συμμετεχόντων και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.
Ως χρόνος καταγραφής του αθλητή σε κάθε σταθμό ορίζεται ο χρόνος άφιξης του σ’ αυτόν.
Κάθε αθλητής που έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου, έχει περάσει έγκαιρα από τους σταθμούς που θα υπάρχουν χρονικά όρια αποκλεισμού και έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του φτάνοντας στον τερματισμό μέσα στο χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού, όπως αυτό ορίζεται από τη διοργάνωση, δικαιούται μετάλλιο.
Οι αγώνες διακόπτονται  στο οριζόμενο  ανώτατο χρονικό όριο, και οι αθλητές που τυχόν να βρίσκονται ακόμη σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα σταματούν, θα παραδίδουν τον αριθμό τους στον επόμενο σταθμό τροφοδοσίας ή σημείο ελέγχου και με ευθύνη της διοργάνωσης θα μεταφέρονται στο Νευροκόπι.
Οι αθλητές αυτοί θα κατατάσσονται στον πίνακα τερματισμών με βάση το χρόνο της επίδοσής τους και του σημείου στο οποίο έφτασαν και  δεν θα δικαιούνται μετάλλιο.

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν αθλητή να συνεχίσει τον αγώνα είτε μετά τον αποκλεισμό του στα σημεία που υπάρχουν χρονικά όρια αποκλεισμού είτε μετά την οριστική διακοπή του αγώνα, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από την Ε.Α (Επιτροπή Αγώνα) της Διοργάνωσης, λόγω γενικών - ειδικών συνθηκών. Οι αθλητές θα πρέπει να επιδεικνύουν κατανόηση και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της διοργάνωσης. Η επιμονή συνέχισης του αγώνα με ίδια ευθύνη του αθλητή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τον ίδιο τον αθλητή όσο και για τα μέλη που εμπλέκονται στην διοργάνωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα αποβολής του στην επόμενη διοργάνωση.

 

19. ΠΟΙΝΕΣ

Με ποινή αποκλεισμού τιμωρείται ο αθλητής  όταν αποδεδειγμένα: 

 • Σε έλεγχο, κατά τη διαδρομή, από τα εξουσιοδοτημένα άτομα της διοργάνωσης (Κριτές-Ελεγκτές), βρεθεί να μην φέρει τον αναφερόμενο ρητά από τη διοργάνωση, ως υποχρεωτικό εξοπλισμό
 • Ρυπαίνει τη διαδρομή ρίχνοντας σκουπίδια,  και άλλα αντικείμενα
 • Υποβοηθείται κατά τη διαδρομή από τρίτους (ενδεικτικά μεταφορά με όχημα, συνοδεία στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα, μεταφορά του σακιδίου από τρίτους)
 • Επιδεικνύει αντιαθλητική συμπεριφορά προς συναθλητές, συνοδούς, εθελοντές, μέλη της Επιτροπής Αγώνα, Κριτές - Ελεγκτές, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν παρέχει βοήθεια σε πάσχοντα συναθλητή, και δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του αγώνα και τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων από τη Διοργάνωση ατόμων (Κριτές-Ελεγκτές).
 • Δεν διέρχεται από όλα τα σημεία ελέγχου
 • Διαπιστωθεί δόλια απώλεια του BIP
 • Όσοι από τους αθλητές παρουσιάζουν φαινόμενα κλειστοφοβίας και δεν επιθυμούν τη διέλευση τους μέσα από τα οχυρά, θα πρέπει να το δηλώσουν στη διοργάνωση. Οι αθλητές αυτοί, θα μεταφέρονται με ευθύνη της διοργάνωση από την είσοδο στην έξοδο των οχυρών με ποινή χρόνου που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης για οποιοδήποτε λόγο σε προθεσμία μίας ώρας από το τέλος του αγώνα. 
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αθλητή και μόνο εγγράφως στην γραμματεία.
Τις ενστάσεις εξετάζει και αποφαίνεται γι’ αυτές η Επιτροπή Αγώνα της Διοργάνωσης, η οποία απαντά άμεσα, δημόσια και τελεσίδικα.
Η Επιτροπή Αγώνα προς υποβοήθηση του έργου της, μπορεί κατά την κρίση της να καλέσει και εξετάσει εξουσιοδοτημένα μέλη της διοργάνωσης όπως κριτές, ελεγκτές, εθελοντές ή αθλητές που έχουν σχέση με την υπόθεση που εξετάζουν. 

 

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες:

 1. Κατηγορία ανδρών
 2. Κατηγορία γυναικών
 3. Κατηγορία Ηλικιών
  1. Α (20-39) – M 20-30    /  Γ (20-39) -  W20-30
  2. Α (40-55) – Μ 40-55    /   Γ (40-55) -  W 40-55
  3. Α (55+) – M 55 +   /  Γ (55+) -   W55+
 4. Κατηγορία ενστόλων Ανδρών  (Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) για τους αγώνες ΗΡΩΕΣ και ΛΙΣΣΕ.
 5. Κατηγορία ενστόλων Γυναικών  (Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) για τους αγώνες ΗΡΩΕΣ και ΛΙΣΣΕ.

* Όσοι από τους αθλητές και αθλήτριες των ανωτέρω αγώνων, δηλώσουν κατά την εγγραφή τους, την κατηγορία ενστόλων και πετύχουν διάκριση στην Γενική Κατηγορία θα βραβευθούν στην Γενική Κατηγορία.

 

22. ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα και αναμνηστικά δώρα θα απονεμηθούν:

 • Στους τρεις (3) πρώτους άνδρες
 • Στις τρεις  (3) πρώτες γυναίκες
 • Στον πρώτο (1) αθλητή και στην πρώτη (1) αθλήτρια κάθε ηλικιακής κατηγορίας 

* (Για τη δημιουργία ηλικιακής κατηγορίας θα πρέπει να υπάρξουν αγωνιζόμενοι τουλάχιστον πέντε αθλητές στην ίδια κατηγορία)

 

23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Προσεχώς

 

24.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα λόγω ακραίων ή δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, καταιγίδα, ισχυροί άνεμοι, πλημμύρα) ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων και για λόγους ασφαλείας των αθλητών, εθελοντών να:

 • Να  αλλάξει την οριζόμενη ώρα εκκίνησης
 • Να ακυρώσει τη διεξαγωγή του αγώνα (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή μικρότερης απόστασης)
 • Να τροποποιήσει μέρος της διαδρομής
 • Να παρατείνει τα χρονικά όρια αποδεκτού τερματισμού, όπως και το χρονικό όριο αποκλεισμού στον οριζόμενο σταθμό
 • Να προβεί στη διακοπή του αγώνα

Ακόμη η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή ακυρώσει την προσπάθεια αθλητή εφόσον υπάρξει προφορική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα που να την υποδεικνύει.
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα η κατάταξη των αθλητών γίνεται με βάση το χρόνο που σημείωσε στον τελευταίο σταθμό που πέρασε πριν την διακοπή του αγώνα. 
Έπαθλο δικαιούνται μόνο οι αθλητές που θα έχουν τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής του αγώνα.
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης και οριστικοποίησης ακόμα και τροποποίησης των κανονισμών του αγώνα, η οποία θα γίνεται έγκαιρα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

25. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η διοργάνωση και οι φορείς που την απαρτίζουν δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη της υγείας, σωματική κάκωση ή τον θάνατο αθλητή. Καθένας από αυτούς γνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα, τους κινδύνους από το περιβάλλον, τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σ’ αυτό και αφού προηγουμένως έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που να του επιτρέπουν τη συμμετοχή του στον συγκεκριμένο αγώνα,  συμμετέχει με δική του αποκλειστικά ευθύνη έχοντας καταθέσει στη διοργάνωση, υπεύθυνη δήλωση ανάληψης κάθε ευθύνης και απαλλαγής της διοργάνωσης για βλάβη της υγείας του στη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα ή για θάνατο.

26.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

 1. Ησαΐας Χατζηκωνσταντίνου πρόεδρος της Διοργάνωσης
 2. Μιχαήλ Παπαδόπουλος Τεχνικός Δ/ντης της Διοργάνωσης
 3. Χρήστο Τσέρνιος Μέλος της Διοργάνωσης.

27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


e-mail :frozen.peaks.nevrokopi@gmail.com

Προσθήκη νέου σχολίου

HTML με περιορισμούς

 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.