Άρθρα 2021

HIGHLANDS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

frozenpeaks

#FROZENPEAKS: HIGHLANDS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωση και ενημερώσαμε τους ενδιαφερόμενους, για το 2021 ο αγώνας HIGHLANDS της Διοργάνωσης FROZEN PEAKS - ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ αναβαθμίζεται.

Συγκεκριμένα αυξάνει σε μήκος και σε υψομετρική διαφορά. Με εκκίνηση και τερματισμό το Νευροκόπι το μήκος της διαδρομής του αγώνα από 93 χιλ αυξάνεται σε 101.380 μ και η θετική υψομετρική διαφορά από 5.170 σε 6.261 μ. Το χρονικό όριο τερματισμού από 23 ώρες σε 26.

FROZENPEAKS - ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ: Ανακοίνωση για τους αγώνες 2021

frozenpeaks2021

Η Ο.Ε της Διοργάνωσης FROZEN PEAKS - ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες, λόγω της πανδημία COVID -19, σεβόμενη τις υποδείξεις και συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε για το 2021 τα εξής:

1. Αποσυμφόρηση του festival αγώνων της Διοργάνωσης και μετάθεση τους σε διαφορετικές ημερομηνίες, προς αποφυγή συνωστισμού

2. Ανώτατο όριο συμμετοχής ανά αγώνα τα 100 άτομα