Εγγραφή Εθελοντών 2020

Που επιθυμείτε να βοηθήσετε;
Συμπληρώστε αν γνωρίζεται ξένες γλώσσες
Ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να βοηθήσετε;
Πέμπτη
Ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να βοηθήσετε; (Παρασκευή)
Παρασκευή
Ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να βοηθήσετε; (Σάββατο)
Σάββατο
Ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να βοηθήσετε; (Κυριακή)
Κυριακή
Είστε γιατρός;
Γνωρίζετε πρώτες βοήθειες;