Η τακτοποίηση των εγγραφών σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Μαΐου.

Αnnouncement the arrangement of registrations in all the games of the event is extended until Friday 6 May