1. Είναι σε λειτουργία το νέο site frozenpeaks.gr της διοργάνωσης

2. Την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 ανοίγουν οι εγγραφές της Διοργάνωσης 2022 για όλους τους αγώνες

3. Το πρόγραμμα της Διοργάνωσης έχει καθοριστεί ως ακολούθως: Α. Ο αγώνας PANORAMA ξεκινά την Πέμπτη 28 Απριλίου στις 06:00 πμ Β. Ο αγώνας HIGHLANDS ξεκινά την Παρασκευή 29 Απριλίου στις 18:00 Γ. Ο αγώνας HEROES ξεκινά την Κυριακή 1η Μαΐου στις 09:00

4. Ο αγώνας ΛΙΣΣΕ θα γίνει το Σάββατο 9 Απριλίου την παραμονή του επίσημου εορτασμού της μάχης των οχυρών και ώρα 17:00, με εκκίνηση και τερματισμό το χωριό Οχυρό.

5. Η διαδικασία εγγραφής και ο κανονισμός της Διοργάνωσης αναφέρονται στο site www.frozenpeaks.gr

6.Στη νέα Διοργάνωση θα υπάρξουν αλλαγές σε τμήματα της διαδρομής PANORAMA I καθώς και αλλαγές στα χρονικά όρια των αγώνων PANORAMA και HIGHLANDS που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα στους πίνακες διαδρομών των αγώνω