Πληρωμή.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής θα πρέπει να γίνει οικονομική τακτοποίηση έως την Πέμπτη 06 Απριλίου 2023. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση προεγγραφής θα θεωρηθεί άκυρη.

  • Πεζοπορικός Ορειβατικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου

  • Τράπεζα Πειραιώς

  • IBAN GR03 0171 1970 0061 9714 4948 637
  • Στην αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας.

Κόστος συμμετοχής :


LISSE 10km – 5€